Nordisk arkeologi

Hjälm från Valsgärde
Vgde 8:428, Hjälm från Valsgärde 

I Gustavianums samlingar finns omfattande fynd från nordisk arkeologi. Området runt Uppsala är rikt på fornfynd och universitetets arkeologer har arbetat med grävningar i området i flera hundra år. Samlingen innehåller förhistoriska föremål från stenålder, bronsålder, Vendeltid och vikingatid, liksom en hel del medeltida material från grävningar på olika ställen inne i Uppsalas stadskärna. En av de största och mest intressanta samlingarna utgörs av fynden från gravfältet i Valsgärde, norr om Uppsala. Universitetets arkeologer grävde ut fältet i ett par omgångar – på 1920-talet och på 1950-talet – och fann en stor samling båtgravar, brandgravar och andra fynd. Digitalisering av materialet pågår nu.

För närvarande pågår forskningsprojektet Vikingafenomenet, som har våra samlingar som utgångspunkt.

Senast uppdaterad: 2022-04-28