Tillgänglighet

Ingång via Evolutionsbiologiskt centrums tillgänglighetsanpassade entré på Villavägen 9, Hus 1, Zoologen. Det finns hiss i byggnaden. 2 parkeringsplatser för rörelsehindrade finns tillgängliga mellan hus 1 och hus 5 (vid SciLife Lab/Biologisk strukturanalys lokaler), infart via Norbyvägen samt Villavägen. 

Senast uppdaterad: 2022-05-02