Vetenskapshistoria

UU 113, Magnus Hallmans porträtt av Samuel Klingenstierna
UU 113, Magnus Hallman, 
"Samuel Klingenstierna", 1773. 

Den vetenskapshistoriska samlingen innehåller många äldre, naturvetenskapliga instrument bland annat det s.k. Fysiska kabinettet som tillkom 1739 då Samuel Klingenstierna verkade som Sveriges första professor i fysik. Här finns också många föremål från andra vetenskapsområden och tidsperioder. I vår etnologiska samling förekommer vardagsföremål knutna till livet på universitetet men också allmogeföremål som används i undervisningssyfte. Vi har även en stor samling mått och vikter kallad Fryklöfs samling efter donatorn samt en av Sveriges största samlingar av runstavar. Idag så strävar vi efter att bevara och samla ting så att alla universitetets institutioner finns representerade. Det senaste tillskottet är en bärbar dator från 1981.

Senast uppdaterad: 2022-04-28