Institutionssamlingar

Utspritt över universitetets olika institutioner finns fantastiska samlingar med mycket varierat innehåll. Den största kategorin av föremål utgörs av alla upptänkliga slag av vetenskapliga instrument och andra typer av hjälpmedel som använts för att bedriva forskning och undervisning. 

Senast uppdaterad: 2022-03-22