Avdelningen för astronomi och rymdfysik vid institutionen för fysik och astronomi

Institutionen för fysik och astronomi har anor från universitetets begynnelse och ämnet fick en professur vid universitetets återupprättande efter Uppsala möte 1593. Genom seklerna har en värdefull samling av astronomiska instrument byggts upp. De äldsta föremålen är från 1600-talet och består av bland annat teleskop samt cylindrar från en räknemaskin.

CylindrarnaGöran Henriksson vid institutionen har inlett en undersökning av cylindrarna. Preliminärt tyder den på att de kommer från en räknemaskin som tillverkades i två exemplar av Wilhelm Schickard omkring 1623 och som har trotts vara förlorade. Ett av exemplaren tillverkades för Johannes Keplers räkning. Schickards räknemaskin tilldelas en central roll i flera skrifter om datorns utveckling. Om antagandet är korrekt vore det en verklig sensation.

Mikroskop och teleskop

Refraktor med akromatiskt objektiv tillverkad av Dollond, London. Anskaffad under 1700-talets andra hälft.Olika typer av mikroskop utgör en mycket betydelsefull kategori av föremål utgörs av olika typer av teleskop. Med hjälp av samlingen går det att följa teleskopens utveckling genom historien. Det äldsta teleskopet är en handhållen tubkikare från 1660-talet med intakta originallinser, vilket är mycket ovanligt. Det finns flera instrument som köptes in av Anders Celsius och användes i hans observatorium på Svartbäcksgatan, bland annat en så kallad Grahams sektor, som tillverkats av Jonathan Sisson i London. Förutom teleskop finns en stor mängd andra instrument som använts vid institutionen, tillexempel ett pendelur tillverkat av Graham i London på 1730-talet som uppges ha varit världens mest exakta ur vid den tiden. Vidare finns fyra jord- och himmelsglober som tillverkats av Andreas Åkerman på 1760-talet.

Från 1800- och 1900-talen finns en lika högklassig samling av astronomiska föremål. Göran Henriksson har samlat in uppgifter och muntliga traditioner kring de olika instrumenten. Det finns också en omfattande samling av litteratur, som innehåller ett stort antal originalupplagor av astronomiska klassiker från 1500-talet och framåt. Avdelningen ansvarar också för ett hundratal astronomiska instrument som donerades till universitetet av Nils Tamm.