Avdelningen för farmakognosi vid institutionen för läkemedelskemi

Samlingen vid avdelningen för farmakognosi är väldigt varierad. Den största delen utgörs av ett förråd med droger, det vill säga naturprodukter som används som läkemedel eller för framställning av läkemedel. Samlingen består även av utrustning såsom mikroskop och många äldre färgfotografiplåtar av växter. Det finns också en antropologisk samling av trästatyetter.

De äldsta delarna av samlingen finns sedan tidigare deponerade på Fytoteket. Preparat ur samlingarna används fortfarande i undervisningen, bland annat en Seyschellnöt från 1893. Samlingen av droger kommer ursprungligen från Farmaceutiska institutet i Stockholm, som 1968 blev en del av Uppsala universitet.

Kamerunskåpet

Inom drogsamlingen finns även ett skåp med droger från Kamerun. Det skänktes till Karolinska institutet 1924 av Georg Valdau och Knut Knutson. Under 1880-talet grundade de ett faktori i Kamerun, där de bedrev handel med bland annat saften från kautschukväxten Landolphia florida. Valdau hade studerat för Gustaf von Düben som var professor i anatomi vid Karolinska Institutet, och skåpet skänktes som vördnadsgåva till honom. Skåpet överfördes på 1940-talet till Farmaceutiska institutet.

Utrustning

Balinesisk trästatyett.Det finns också ett mikroskop som förmodligen var det som Richard Westling (1918–1934), professor vid farmaceutiska institutet, använde för studierna av den mögelart som Alexander Fleming senare upptäckte penicillinet på. Bland den nyare utrustningen som bevarats finns bland annat olika slags mätutrustningar, en kvarn och ett värmeskåp för att torka växter i.

Trästatyetterna

Den antroplogiska samlingen av trästatyetter utgör en ganska stor del av samlingen. De samlades in av professor emeritus Finn Sandberg under hans resor då han införskaffade växtmaterial till läkemedelsforskning. De flesta statyerna kommer från Asien och Centralafrika, men det finns även några från Kanada, Chile och Franska Polynesien.

Avdelningen för farmakognosi är en av mycket få enheter som fortfarande drar nytta av sina samlingar i undervisningen. Vi anser att det är mycket positivt att föremålen är till nytta vilket också bidrar till att de tas om hand och bevaras.