Swanlunds samling vid farmaceutiska fakulteten

Farmaceutiska fakulteten äger en samling som hör till en av de mest exklusiva som finns vid universitetet utanför universitetsmuseernas ansvarsområde. Samlingen består av olika typer av föremål som använts i beredningen och hanteringen av mediciner.

Ståndkärl av holländsk fajansI samlingen finns bland annat vågar och vikter, plåtskopor och pulverskedar, mortlar och dekoktbad. De äldsta objekten i samlingen är två mätglas som uppges vara tillverkade i Schweiz under senmedeltiden.

Den största kategorin utgörs emellertid av ståndkärl, det vill säga burkar för förvaring av farmaceutiska preparat. En del av kärlen kommer från Frankrike, Holland och Italien och är utsmyckade med vackra målningar. Så exklusiva kärl har aldrig använts i Sverige, men det finns också enklare kärl av det slag som användes i vanliga apotek. Kärlen kommer från 1600-, 1700- och 1800-talen.

Apotekare Julius Swanlund

Samlingen är av mycket hög klass. Den byggdes upp av apotekaren Julius Swanlund (1875– 1952) och skänktes 1950 till Kungl. farmaceutiska institutet i Stockholm. Den kom i universitetets ägo när Farmaceutiska institutet 1968 blev en del av Uppsala universitetet. I dödsrunan över Swanlund i Svensk farmaceutisk tidskrift (1952) framhålls samlingen särskilt.

Pulversked med handtag i form av en skorpionFörutom Swanlunds samling har fakulteten ett antal nyare föremål, bland annat en rektorskedja från Farmaceutiska institutet som tillverkades på 1960-talet. Fakulteten har uppsikt över samlingen, som Apotekarsocieteten bistått med att ordna. Inget av föremålen har använts i verksamheten vid universitetet eftersom samlingen var historisk redan då den donerades till Farmaceutiska institutet. Inom farmakologin har föremål av det här slaget emellertid använts vid universitetet sedan 1600-talet.

Pulverblandningsapparat från Vasen i Falun, glas och trä.