Institutionen för informationsteknolgi och Update Computer Club

Hos Datorföreningen Update finns en omfattande samling av datorer med tillhörande utrustning. En övervägande del av föremålen är ifrån 1970- och 1980-talen. De hela datorerna i samlingen är minidatorer, alltså datorer som inte tog upp ett helt rum.

Kretskort från 1986, Digital Equipment Corporation.De flesta datorerna är tillverkade av det amerikanska företaget Digital Equipment Corporation (DEC), vars produkter användes inom forskningsinstitutioner under 1980-talet. Ett av samlingens praktexemplar är Digital PDP 12, som byggdes speciellt för att kunna tillgodose behoven i en laboratoriemiljö. Den köptes av psykologiska institutionen 1968. Modellen tillverkades 1969-1972 i 725 exemplar, och idag finns bara ett tjugotal kända bevarade exemplar.

Den mest utrymmeskrävande anläggningen är en DECSYSTEM-2060 från 1984. Den inköptes för över fyra miljoner kronor av dåvarande institutionen för datorteknik och blev ett dragplåster till föreningen eftersom deras medlemmar fick tillgång till datorn. Anläggningen består av 15 sammankopplade sektioner som upptar en hel korridorsvägg.

Reservdelar

Förutom intakta datorer finns en mängd reservdelar och datortillbehör av alla slag, bland annat ett stort antal kretskort. Till skillnad från dagens datorer där processorn består av ett enda chip är processorn i en minidator konstruerad av moduler som lätt kan bytas ut eller repareras ända ner på komponentnivå. Därför kom datorn med ett diagnostikprogram samt detaljerade ritningar och flödesscheman för felsökning. Många DEC-datorer i samlingen går därför att reparera.

Update Computer Club

Update bildades 1983 och skaffade kort därefter föreningens första dator, en PDP-8/i. Föreningens syfte är att främja intresset för och vidga kunskaperna inom datorområdet hos datorintresserade studenter och anställda vid Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. I frågor då föreningen överväger att förvärva alternativt göra sig av med föremål tar medlemmarna ställning till föremålets intressevärde. Huruvida maskinen går att köra är en viktig faktor. Merparten av föremålen kommer från universitetets institutioner. Datorernas betydelse för den tidiga digitala vetenskapen kan svårligen överskattas, och även om samlingen formellt inte tillhör universitetet har den ett stort värde och bör värnas om.

Digital PDP 12 samt Link 8 från utställningen Tre ton minidatorer på Museum Gustavianum.