Sociologiska institutionen

Endast ett fåtal föremål från verksamheten som bedrivits sedan sociologiska institutionen bildades 1947 finns kvar. Det mest anmärkningsvärda föremålet är en GSR-apparat. GSR står för Galvanic Skin Response och apparaten har använts för att mäta emotionella reaktioner hos försökspersoner.

Vävda ylleslipsar från receptionisten vid UDAC.GSR-apparaten beställdes från firman C. H. Stoelting i Chicago 1958 och levererades 1959. Det som finns kvar vid institutionen har tagits till vara på av professor emeritus Jan Trost, som var den som framförallt använde GSR-apparaten. Med den kunde han undersöka reaktionerna på stimuli-ord förknippade med negativa eller positiva känslor. Undersökningarna väckte stor uppmärksamhet i pressen, men det mest anmärkningsvärda är att apparaten fortfarande fungerar. Till GSR-apparaten hör ett par tärningar med svarta och röda kors, samt en flaska med bläck som användes för att apparaten skulle kunna registrera försökspersonens reaktion på papper.  

Nålkort, hål och tång

Vidare finns ett antal nålkort med tillhörande nål och tång. De var vanliga på 1950-talet och användes för statistiska analyser. Korten är försedda med ett antal små hål som kan svara mot olika egenskaper i en undersökning. Om en egenskap föreligger klipps motsvarande hål upp med tången. När alla kort är förberedda kan de fördelas i olika grupper genom att nålen sticks genom olika hål och hela högen lyfts upp så att korten som har vissa hål uppklippta faller ned.

Den här processen process upprepas sedan för olika egenskaper. För undersökningar med stora datamängder var hålkort som processades i en hålkortsläsare mer lämpliga. Tillsammans med styrkort lämnades hålkorten in för behandling till Uppsala Datacentral (UDAC), som öppnade 1965. Till hålkorten hör även samlingens tre vävda slipsar. Receptionisten vid UDAC krävde att de som skapade merarbete för personalen genom att lämna in felaktiga styrkort skulle köpa en slips för fem kronor styck som botgöring. De här slipsarna vävdes av receptionistens moster i Dalarna. Föremålen har alla något att säga om både institutionens och universitetets historia och bör därför bevaras.

GSR-apparat som användes för att undersöka reaktioner på stimuli-ord.