Aktuellt

Fram till den första maj 2017 visades delar av universitetets måleri- och skulptursamling på Uppsala slott, i ett samarbete med Uppsala konstmuseum. Den delen av samlingen är nu nedtagen i samband med ett djupgående förändringsarbete inom Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum. Detta arbete syftar till att i nya former tillgängliggöra mer av konstsamlingen, bland annat genom nya utställningar i Gustavianum.

Som ett led i detta förnyelsearbete öppnandes under 2018 en Konststudiesal för studenter och forskare i Universitetshuset.

Senast uppdaterad: 2022-04-05