Nyförvärv till konstsamlingen

Ulla Viotti, (1933), Bibliotek, plåt, tegel, 2013

Ulla Viotti är en svensk skulptör och keramiker. Hon har blivit känd nationellt och internationellt för sina arkitektoniska installationer i tegel. Hon gör platsspecifika konstverk där platsens kontext och form är delar i konstverkens helhet.

I Botaniska trädgården blev orangeriet en utgångspunkt för utformningen av utställningen TegelTrädgård som visades sommaren 2013.  Influenser från Olof Rudbecks gamla barockträdgård och Carl von Linnés "sjödamm" i Linnéträdgården fanns och inslag bland annat av symboliska formelement från domkyrkan och Sankt Eriks källa. Ulla Viotti kallade konstverket för en "inomhus-tegelträdgård".

Man kan också se utställningen som en hyllning till botanikprofessorerna Carl von Linné och Elias Fries. Här fanns bland annat ett bibliotek med tegelböcker med referenser till deras respektive verksamheter. En av dessa bokhyllor förvärvades av Uppsala universitet, med tegelböcker "signerade" Elias Fries.                       

Ulla Viotti, (1933), Bibliotek, plåt, tegel, 2013

Ulla Viotti, Bibliotek (Elias Fries), plåt, tegel, producerad för utställningen "Tegel-trädgård", Linneanum, Botaniska trädgården, Uppsala 2013.


Elias Martin (1739-1818), Utsikt av Uppsala med domkyrkan, olja på duk, 1784.

Under 1700-talets andra hälft var Elias Martin (1739-1818) den ledande landskapsmålaren i Sverige. Han utförde även arkitektoniskt exakta avbildningar av städer; mest kända av dessa är hans Stockholmsbilder.

År 1784 utförde Martin två snarlika målningar föreställande Uppsala med domkyrkan; en mindre som idag finns i Malmö Museums samlingar. Domkyrkan är avbildad från nordöstra sidan av Fyrisån och visar hur den såg ut efter Carl Hårlemans restaurering efter branden 1702 och före Helgo Zettervalls omfattande restaurering 1880. Målningen har kvar sin ursprungliga ram.                               

Elias Martin (1739-1818), Utsikt av Uppsala med domkyrkan

 Elias Martin, Utsikt av Uppsala med domkyrkan, olja på duk signerad och daterad Stockholm 1784, 84x61 cm.


Paul Dahlman, tillskriven, Peter Forsskål, olja på duk, ca 1760

Paul Dahlman, tillskriven, Peter ForsskålPorträtt av naturforskaren, orientalisten och filosofen Peter Forsskål (1732-1763). Målningen är tillskriven Paul Dahlman.

                        

  

  

  

Peter Forsskål (1732-1763)

Peter Forsskål föddes 11 januari 1732 i Helsingfors i Nyland. Han var en svensk naturforskare, orentalist och filosof och en av den svenska liberalismens främsta föregångare. Forsskål är en av Sveriges första upplysningsfilosofer.

Han studerade filosofi i Göttingen, en av Tysklands mest progressiva lärdomsmiljöer och disputerade 1756.

Forsskål återvände sedan till Sverige och blev docent i ekonomi vid Uppsala universitet. Under sin tid i Uppsala skrev Forsskål en politisk skrift, "Tankar om borgerliga friheten" (1759) som innehöll ett liberalt program där såväl politisk som ekonomisk frihet och inte minst tryckfrihet, förordas. Både fakultet och kanslikollegium fann i tur och ordning att skriften stred mot  lagar och förordningar. Forsskål lyckades få pamfletten tryckt men den kom snart att totalt förbjudas.

Hans vetenskapliga skepitcism förenades med tidens mer radikala strömningar som handlade om att stärka de civila rättigheterna. 1766 införde Svergie som första land i världen en tryckfrihet som var fastlagd i lag.