Akvareller, teckningar och gravyrer

UU 1102, Bruno Liljefors, "Morkulla vid sälgkvist".
UU 1102, Bruno Liljefors,
"Morkulla vid sälgkvist".

Konstsamlingarna innehåller en stor mängd akvareller, teckningar och gravyrer från olika tider. Här finns bland annat omfattande serier med topografiska motiv från 1700- och 1800-talen, liksom graverade porträtt från olika perioder. Ett stort antal teckningar och gravyrer hör till den bildsamling som varit knuten till den så kallade Ritsalen i Universitetshuset. Här bedrevs teckningsundervisning för studenter genom en av universitetet utsedd ritmästare – en verksamhet med traditioner från 1600-talet och som fortfarande lever kvar. Till samlingarna av teckningar och akvareller hör också ett stort antal verk av Bruno Liljefors som donerats till universitetet av Lindorm och Marianne Liljefors 1978.

UU 1193, Bruno Liljefors, "Uggla", 1895.
UU 1193, Bruno Liljefors, "Uggla", 1895. 

Senast uppdaterad: 2022-04-06