Donatorer

En stor del av universitetets konstsamling har tillkommit genom donationer. En av de första var Magnus Gabriel de la Gardies porträttdonation 1668. En viktig donation gjordes också 1694, då Karl XI skänkte Konstskåpet från Augsburg med innehåll till universitetet, varvid det placerades i Gustavianum.

UU 635, Pieter Breughel, ”Bondbröllop”, 1602.
UU 635, Pieter Breughel, ”Bondbröllop”, 1602. 

1800-talet var ett viktigt sekel för konstsamlingen, då flera stora donationer tillkom. Adolf Ludvig Stjernelds donation 1835 innehöll en lång rad historiska porträtt och äldre måleri. Generalmajor Karl Hård av Segerstads donation överlämnades till universitetet 1840 som "början till ett konstmuseum”. Ett viktigt verk i denna donation var Pieter Aertsens "Slaktarboden" från 1551. Johan Henrik Schröders donation 1851 innehöll bland annat flera exempel på italiensk och nordeuropeisk renässanskonst, till exempel ett så kallat Världslandskap från början av 1500-talet. I Gösta och Annie Huselius donation 1941 ingick bland annat Pieter Breughels ”Bondbröllop” från 1602.

En rad betydande verk skänktes också till universitetet av Claes Livijns 1938. En viktig modern donation bestod av en stor mängd målningar och teckningar av Bruno Liljefors, skänkta av Lindorm och Marianne Liljefors 1978 och 1982.

Mästaren till de kvinnliga halvfigurernas "Världslandskapet, Kristi dop och Johannes Döparen predikar"
UU 294, Mästaren till de kvinnliga halvfigurerna, "Världslandskapet, Kristi dop och
Johannes Döparen predikar", ca 1530. 

Senast uppdaterad: 2022-04-06