Samlingar

Uppsala Universitets konstsamlingar är en av Sveriges största när det gäller äldre europeisk konst och har tillkommit främst genom ett antal viktiga donationer.

En betydande del av universitetets konstsamling har tillkommit genom donationer. En av de första donationerna var Magnus Gabriel de la Gardies porträttdonation år 1668. 1800-talet var ett viktigt sekel för konstsamlingen, då flera stora donationer gjordes. En bland dem var Karl Hård av Segerstads donation år 1840, som innehöll en lång rad betydande konstverk, som Pieter Aertsens stora målning Slaktarboden från 1551. Detta nyckelverk i det europeiska stillebenmåleriets historia kommer i framtiden att visas i Gustavianum.

Senast uppdaterad: 2022-04-05