Donationer

En kulturbärande elit

De viktigaste donatorena av konst till Uppsala universitets första konstmuseum visar sig tillhöra samma grupp av kulturbärande elit som också var inblandade i Nationalmuseums grundande.

Friherre Adolf Ludvig Stjernelds donation år 1835 innehåller bland annat en avbildning i olja av det kungliga Slottet Tre Kronor på 1660-talet, tillskriven holländaren Govert Camphuysen (UU 67). Slottet brann 1697 och målningen, som är en av få avbildningar av byggnaden, lämnar viktig information om dess utseende.

Generalmajor Karl Hård av Segerstads donation år 1840 överlämnades såsom "början till ett konstmuseum". Det viktigaste verket i denna donation är Pieter Aertsens "Slaktarbod" från år 1551 (UU 1). Målningen kan sägas förebåda det nederländska stillebenmåleriet som utvecklades på 1500-talet och som kombinerade bibliska scener med världsliga motiv.

Professor Johan Henrik Schröders donation innehåller flera exempel på italiensk och nordeuropeisk renässanskonst. Här kan bland annat nämnas Mästaren till de kvinnliga halvfigurerna, en anonym flamländsk mästare som verkade i Joaquin Patinirs efterföljd. Två verk av denne 1500-talsmästare, bland annat ett världslandskap med scener ur Johannes Döparens liv, ingår i donationen (UU 294).

Senare tillskott

En senare donation som inlemmats i studiesamlingen är grosshandlare Claes Livijns donation från år 1938. Denna innehåller framför allt italienskt och flamländskt 1600-talsmåleri. Ett viktigt exempel på nederländskt stillebenmåleri är "Köksinteriör" av Floris van Schooten (UU 797).