Gipsavgjutningssamlingen

Uppsala universitet har en sällsynt samling gipsavgjutningar. Samlingen införskaffades huvudsakligen under mitten av 1800-talet för sitt pedagogiska värde i den akademiska undervisningen. Man lät studenter teckna av de antika modellerna för att de skulle tillägna sig idén om det sköna. I samlingen finns ca 300 stycken gipsavgjutningar.

Tekniken att gjuta av skulpturer var känd redan under antiken och fick sin renässans under 1500/1600-talen. Kunskapen om de arkeologiska fynden av antika mästerverk från Italien skulle spridas då de ansågs representera den mest ideala formen. Kungligheter beställde därför dyrbara avgjutningar till sina samlingar och akademier förvärvade dem i undervisningssyfte.