Statens konstråd

I universitets lokaler finns tusentals verk från Statens konstråd. Här finns konstnärer representerade från 1970-talet och fram tills idag. Då verken har blivit placerade förvaltar universitetets konstsamlingar över dessa vilket innebär ansvar för inventering, skötsel samt eventuell omhängning.