Bibliotek

Bibliotek

Uppsala universitets myntkabinetts bibliotek omfattar litteratur om mynt, medaljer, polletter och sedlar från forntiden fram till idag.

Uppsala universitets myntkabinett förfogar över ett bibliotek med mer än 2400 titlar. Biblioteket innehåller framför allt flera numismatiska referensverk och tidskrifter. Här finns också Surveys och konferensacta från INCs numismatiska kongresser samt en relativt omfattande samling av framför allt svenska numismatiska auktionskataloger och lagerlistor.

Samtliga titlar finns katalogiserade i Libris. Böckerna lånas inte ut men kan konsulteras på plats. Kontakta oss om du är intresserad av att besöka biblioteket. 

Senast uppdaterad: 2022-04-22