Digitalisering av antika mynt

Uppsala universitets myntkabinett har, med stöd av infrastrukturmedel från Riksbankens Jubileumsfond, digitaliserat sina samlingar antika mynt om drygt 5000 föremål. Projektet är ett viktigt steg på väg att ställa myntkabinettets hela bestånd till förfogande på internet.

Projektet genomfördes 2014-2017 som ett samarbete mellan Uppsala universitets myntkabinett, Gustavianum och Uppsala universitetsbibliotek. Det senare tar inom ramen för Alvin-portalen ansvar för den långsiktiga bevaringen av data som tas fram under projektet. Den gemensamma plattformen har flera stora fördelar. Databasens alla komponenter, exempelvis dess mjuk- och hårdvara, uppgraderas centralt i takt med den tekniska utvecklingen. Plattformen är inte heller beroende av individer eftersom driften sker inom ramen för en central organisation.

Integrationen av vårt numismatiska datamaterial i Alvin-portalen innebär att Uppsala universitets myntkabinetts samlingar blir tillgängliga långt utanför den vanliga användargruppen av ett myntkabinett. Alvin-portalen förenar på ett nydanande sätt kulturarvssamlingar från arkiv, bibliotek och museer, så att våra numismatiska samlingar kommer in i sina historiska sammanhang igen. Alvin-portalen kommer även att utgöra en viktig resurs för Uppsala universitets studenter på nätet.

Samtliga myntbilder i Alvin - portal för kulturarvssamlingar är frilagda, färdigt skalade och nedladdningsbara. De får användas fritt både i kommersiella och icke-kommersiella sammanhang

Projektledare: Ragnar Hedlund

Projektet finansierades genom ett generöst anslag från Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsen för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.