Svensk mynttillverkning från Karl XII till Carl XVI Gustaf

Uppsala universitets myntkabinett är idag den enda statliga myntsamlingen i Sverige som publicerar sina samlingar i en webbdatabas. Denna används flitigt av både forskare och myntsamlare världen runt. Än så länge är den moderna tidens mynt från Gustav Vasa till och med Karl XI förtecknade och tillgängliga på internet. Däremot är majoriteten av mynt som präglades från Karl XII till vår nuvarande kung Carl XVI Gustafs regeringstid okatalogiserade.

Ca 2500 mynt har katalogiserats 2015-16 och beskrivs i Alvin - portal för kulturarvssamlingar. På så sätt blir mynten inte enbart allmänt digitalt tillgängliga utan varje mynttyp får även ett unikt digitalt ISBN nummer, en så kallat URN. Därigenom skapas en omfattande katalog över Sveriges myntning som även refererar till Den svenska mynthistorien. Frihetstiden och den gustavianska perioden 1719-1818, och samtidigt är avsedd som ett digitalt komplement till denna viktiga bokserie. Genom att hänvisa till URN numren står det sedan alla svenskar och internationella myntsamlare och -forskare fritt att länka ihop sina privata och offentliga samlingar med UUMKs samling.

Digitaliseringsprojektet inkluderar fotografering, vägning, typbeskrivning och beskrivning i webbdatabasen. Samtliga myntbilder i Alvin - portal för kulturarvssamlingar är frilagda, färdigt skalade och nedladdningsbara. De får användas fritt både i kommersiella och icke-kommersiella sammanhang.

Då kulturarvsportalen Alvin är en databas som ständigt utvecklas uppstår regelbundet nya möjligheter för digitalisering och vidare forskning.

Projektledare: Ylva Haidenthaller

Projektet finansierades genom ett generöst anslag från Sven Svenssons stiftelse för numismatik och Gunnar Ekströms stiftelse för numismatisk forskning.

Hitta mynten i Alvin

Alla mynt som katalogiserades inom ramen för detta projekt finns i Alvin - portal för kulturarvssamlingar. Där kan de sökas med hjälp av den allmänna sökfunktionen. Den som letar efter mynt av specifika regenter kan med fördel använda länkarna bredvid.