Uppsala universitets myntkabinett

Myntkabinettet förvaltar universitetets samlingar av mynt, sedlar och andra objekt relaterade till betalningsmedel samt medaljer och liknande konstföremål. Till de första föremålen som kom till samlingen hör de mynt och medaljer som följde med det augsburgska konstskåpet, som skänktes till universitetet 1694.

Samlingarna omfattar idag drygt 40 000 föremål. Samlingarna av äldre svenska mynt och medaljer är speciellt viktiga, tillsammans med samlingar av vikingatida, tidigmedeltida europeiska och islamiska mynt. Det finns också en betydande samling antika grekiska och romerska mynt.

Myntkabinettet bidrar till utställningar i Gustavianum, Uppsala universitets museum (länk). Våra samlingar är öppna för forskning och undervisning vid universitet och högskolor, inte bara i Sverige utan också i andra länder. Vi är också en resurs för Uppsalastudenternas karriär- och kompetensutveckling, genom Gustavianums praktikprogram kopplade till universitets föremålssamlingar.

Vad är numismatik?

Numismatik är en vetenskap som handlar om mynt, medaljer, sedlar och polletter och andra betalningsmedel, från forntiden till våra dagar. Lyssna på några smakprov från Morgon i P4 Uppland! Av Christer Engqvist och Mattias Persson. Ylva Haidenthaller, Ragnar Hedlund och Hendrik Mäkeler medverkar. Nedan kan du se mer om föremålen i inslagen:”

  1. Lydia, Croesus (?), 1/3 Stater, Sardis
  2. Roman Republic, Denarius, P. Sepullius Macer / Gajus Julius Caesar
  3. Sverige, Olov Skötkonung, 1 Penning, Sigtuna
  4. Kina, 1 Guan Da Ming Tong Xing Bao Chao, utan år (1388)
  5. Sverige, Kristina, 8 daler silvermynt 1653, Avesta
  6. Sverige, Palmstruchska banken, Kreditsedel 10 daler silvermynt, 18 maj 1666
  7. Sverige, Gustav II Adolf, medalj till minne av kungens död : Planer IV/57
  8. Sverige, Karl XII, 1 daler silvermynt 1716, Stockholm
Senast uppdaterad: 2022-04-13