Myntvärdering

Uppsala universitets myntkabinett utför inte myntvärdering.

Vill Du få uppgifter om hur mycket Dina mynt är värda bör Du kontakta en mynthandlare. En lista över mynthandlare hittas på Sveriges Mynthandlares Förenings hemsida. Medlemmar i International Association of Professional Numismatists hittas på http://www.iapn-coins.org/.

Man kan även söka efter likadana mynt som sålts på auktion. Två sökmotorer för detta ändamål är acsearch.info och CoinArchives.