Samlingar

Myntkabinettets samlingar av äldre svenska mynt och medaljer är speciellt historiskt intressanta. Här finns flera unika föremål, till exempel från svenska besittningar i dagens Baltikum. Samlingarna av vikingatida, tidigmedeltida europeiska och islamiska mynt är också värdefulla och har använts för vetenskapliga studier sedan 1700-talet.

I Myntkabinettet finns även en omfattande samling medaljer, framför allt svenska, samt papperssedlar och polletter.

För närvarande finns knappt hälften av våra samlingar tillgängliga digitalt. Ta gärna kontakt med oss om du inte finner de föremål du letar efter i databasen. Delar av våra samlingar, framför allt det äldre materialet, har även gjorts tillgängligt i vår publikationsserie.

Du kan följa vårt arbete med samlingarna på vårt Facebookkonto 

Senast uppdaterad: 2022-04-13