Medaljer

Inv.nr: 201470, Rune Karlzon, medalj av Birgit Nilsson
Inv.nr: 201470, Birgit Nilsson, medalj av
Rune Karlzon 

De första medaljerna tillverkades under renässansen som prestigeföremål för den tidens rika och mäktiga. Ofta var det samtidens mest berömda konstnärer som även gjorde medaljer. Medaljer kan se ut på många olika sätt och tillkomma för många olika syften - de kan vara minnesobjekt från en person eller händelse, de kan vara pris i en tävling eller för en betydande upptäckt, eller souvenirer från en plats.

I Uppsala universitets myntkabinetts samlingar finns framför allt svenska kungliga medaljer, men också medaljer över enskilda svenska personer, från svenska akademiker och från resten av världen.

Här finner du våra digitaliserade medaljer. Samtliga bilder på Myntkabinettets föremål i Alvin kan laddas ned i tryckkvalitet och får användas fritt både kommersiellt och icke-kommersiellt.

Senast uppdaterad: 2022-04-13