Mynt

Inv.nr: 105256, Kristina, 10 Dukater 1644, Riga
Inv.nr: 105256, Kristina, 10 Dukater 1644, Riga

Ett mynt är ett stycke metall som fungerar som betalningsmedel. Mynt är vanligen försedda med en bild som visar vilken auktoritet som tillverkat myntet och garanterar dess värde. De första mynten tillverkades runt års 600 fvt, i kungariket Lydien i dagens västra Turkiet. Nymodigheten spreds snabbt runt medelhavet framför allt via grekerna och fenicierna. Dåtidens mynt kunde se ganska annorlunda ut jämfört med dagens, men fortfarande använder vi mynt på ungefär samma sätt som då.

I Uppsala universitets samlingar finns framför allt svenska mynt från medeltiden och framåt, inklusive flera praktfulla mynt från 1500- och 1600-talen. Här finns även stora samlingar av mynt från antikens Grekland och Rom, det islamiska kalifatet samt mer sentida mynt från hela världen.

Här finner du våra digitaliserade mynt. Samtliga bilder på Myntkabinettets föremål i Alvin kan laddas ned i tryckkvalitet och får användas fritt både kommersiellt och icke-kommersiellt.

Senast uppdaterad: 2022-04-13