Polletter

Inv.nr: 300004, Förbundshären, 1 Stop, 1634.
Inv.nr: 300004, Förbundshären,
1 Stop, 1634. 

Polletter är föremål som används som betalningsmedel ungefär som mynt, men på en viss plats eller för en speciell vara eller tjänst. Som till exempel för en kanna öl i den svenska hären i Tyskland under 30-åriga kriget. Till skillnad från mynt kan polletter vara gjorda i alla möjliga material - metall, trä, papper, läder och till och med näver! Polletter har framför allt använts i industrisamhällen och på offentliga kommunikationsmedel som järnvägar och båtar. Genom polletterna kan vi se det moderna samhället växa fram.

Inv.nr: 300004, Förbundshären, frånsida..
Inv.nr: 300004, Förbundshären,
frånsida.

Uppsala universitets myntkabinett förfogar över en samling svenska polletter, framför allt från uppländska järnbruk.

Här finner du våra digitaliserade polletter. Samtliga bilder på Myntkabinettets föremål i Alvin kan laddas ned i tryckkvalitet och får användas fritt både kommersiellt och icke-kommersiellt.

Senast uppdaterad: 2022-04-13