Samlingar online

Här får du enkelt tillgång till information om föremål i våra samlingar

I vår databas kan du leta efter följande typer av föremål:

Vi arbetar kontinuerligt med att digitalisera våra samlingar. Därför finns till exempel inte alla våra svenska mynt och medaljer tillgängliga online än.

Alvin

Våra samlingar digitaliseras i i www.alvin-portal.org, en digital plattform för kulturarvssamlingar. Här kan våra föremål visas tillsammans med böcker, handskrifter, tavlor med mera som har samma ursprung eller har något annat gemensamt. Vi kan även länka till litteraturreferenser och andra webbsidor så att informationen blir mer lättförståelig för icke-specialister. I Alvin är också informationen tillgänglig på lång sikt.

Samtliga bilder från Myntkabinettet i Alvin - portal för kulturarvssamlingar kan laddas ned i tryckkvalitet. De får användas fritt både i kommersiella och icke-kommersiella sammanhang.

Våra antika mynt och svenska mynt från Karl XII fram till våra dagar har digitaliserats i Alvin. Även våra samlingar av kinesiska och japanska mynt har digitaliserats 2018-2019. Från 2018 digitaliseras även vår samling av kungliga medaljer. Flera andra digitaliseringsprojekt pågår. Projekten har möjliggjorts av generösa anslag från Riksbankens Jubileumsfond och Sven Svenssons stiftelse för numismatik.

Senast uppdaterad: 2022-04-13