Sedlar

Palmstruchska banken, Kreditsedel 10 daler silvermynt, 17 april 1666
Palmstruchska banken, Kreditsedel 10 daler
silvermynt, 17 april 1666.

De första papperspengarna användes i Kina redan under tidig medeltid. De första papperssedlarna i Europa gavs ut av Johan Palmstruchs bank i Stockholm på 1660-talet. Palmstruchs sedlar blev så populära att banken började skriva ut sedlar på kredit vilket höll på att kosta Palmstruch livet! Sedan dess har sedlar ofta getts ut i sammanhang där man inte har möjlighet att ge ut mynt, som till exempel i krigssituationer. Sedlar från 1900-talets långa rad av nybildade nationer ger intressanta uttryck för framtidsdrömmar och visioner.

Uppsala universitets myntkabinett förfogar över representativa samlingar av både svenska sedlar och sedlar från resten av världen.

Här finner du våra digitaliserade sedlar. Samtliga bilder på Myntkabinettets föremål i Alvin kan laddas ned i tryckkvalitet och får användas fritt både kommersiellt och icke-kommersiellt.

Senast uppdaterad: 2022-04-13