Praktik vid samlingarna

Studerar du vid Uppsala universitet och vill praktisera hos oss? Gustavianums samlingar tar gärna emot praktikanter. Gustavianum ansvarar bland annat för stora samlingar av klassiskt, nordiskt och egyptiskt arkeologiskt material, en vetenskapshistorisk samling, en stor konstsamling samt en mynt- och medaljsamling. Om du är intresserad av att praktisera hos oss ska du kontakta din institution.

Praktikantporträtt - Eirik is de Visser

Education: My name is Eirik is de Visser. I am a second-year Research Master student following the pre-modern history track at the University of Groningen (the Netherlands).  I have been a research fellow at several American research institutes, including the Center of Historical Studies at the University of Pennsylvania. Furthermore, I have been in the coin trade since 2011, having worked at several coin firms in the Netherlands and the United States.

What have you learned? The most important lesson I have learned is so far is that the digitization of a coin collection is a long and slow process. It takes a great deal of time and patience to explain everything about the artifacts in adequate detail. It also requires a certain finesse to describe the importance of a particular coin in a way that is meaningful to an audience who are not numismatists. Sometimes those attempts to enthuse the general public about coins are successful, and sometimes they are not.

What has been the best about the internship? For me, the best thing about the internship has been spending time in the vault, sifting through the crates of coins to look for rare objects or ones with great stories. It feels like treasure hunting: you never know what to expect or what you are going to find. 

Praktikantporträtt - Kevin Frigård

Utbildningsprogram: Mastersprogrammet i humaniora med inriktning på arkeologi samt antikens kultur och samhällsliv.  

Vad har du lärt dig: Jag har lärt mig att hantera arkeologiskt material med hela processen från precis utgrävda ända fram till fotografering av materialet. Hur materialet ska behandlas för att kunna bevaras till framtida generationer. Riktlinjerna för hur man ska fotografera samt hur man ska föra in föremål in i en databas.

Vad har varit roligast med praktiken: Att lära känna Oscar, Emilia och Tova där våra kortspelsrundor under lunchen har varit rogivande. Chansen att kunna prata med besökande forskare och ställa relaterade frågor angående arkeologiska problem. Att få möjligheten att kunna göra ett arbete utan att bli ifrågasatt på allt man gör där friheten att bli trodd av sina chefer att jobbet ska bli gjort i slutändan.

Praktikantporträtt - Tova Lindblad

Utbildningsprogram: Mastersprogrammet i humaniora med inriktning på arkeologi samt antikens kultur och samhällsliv.  

Vad har du lärt dig: Jag har lärt mig väldigt mycket av att ha min praktik på Gustavianum. Det är en annan sak att verkligen få komma nära arkeologiska föremål än att bara läsa om dem teoretiskt. Man får en annan förståelse för föremålen och kan komma nära dem och upptäcka nya saker hela tiden.

Vad har varit roligast med praktiken: Allt på praktiken var kul och intressant, och en stor behållning har varit att det varit så bra stämning mellan oss praktikanter och de andra anställda. En av de roligaste dagarna på praktiken var när vi ganska oförberedda skulle lyfta ut och fotografera en egyptisk sarkofag. Hela den dagen var väldigt rolig och utmanande, och när vi fotograferade kom det fler och fler nya och spännande saker fram.

Praktikantporträtt - Emilia Wall

Utbildningsprogram: Mastersprogrammet i humaniora med inriktning på arkeologi samt antikens kultur och samhällsliv.  

Vad har du lärt dig: Under min praktik på Gustavianum har jag lärt mig så mycket mer om hur arbetet kring arkeologiskt material kan gå till. Att lära mig hur bevarandet av arkeologiska föremål går till har varit otroligt givande, det har gett mig en bättre förståelse om hur viktigt det är att kunna bevara material för framtiden. Arbetet har varit varierande, det har inkluderat allt från Egyptiskt till Vikingatida material, vilket har gjort det ännu mer givande än vad jag trodde.

Vad har varit roligast med praktiken: Det roligaste med praktiken har varit hur varierande det har varit. Det har varit så givande och intressant att få lära sig mer om Valsgärde och de olika båtgravarna. Dock har det roligaste varit att få fotografera och undersöka en egyptisk sarkofag samt att leta efter mumiehuvuden.

Praktikantporträtt - Oscar Olsson

Utbildningsprogram: Mastersprogrammet i humaniora med inriktning på arkeologi samt antikens kultur och samhällsliv.  

Vad har du lärt dig: Hur det dagliga arbetet kan se ut ”bakom scenerna” på ett museum. Allt vad det innebär med att göra en databas kring föremålen när vi skapar en kunskapsbank kring dem. Något som verkligen stack ut för mig var de nya upptäckter man kan göra med föremål när man studerar dem närmare med en kameralins, de nya detaljer som framkommer och vikten av att kunna belysa detta för att få en ökad förståelse för tiden föremålen representerar. 

Vad har varit roligast med praktiken: Att det kunde dyka upp nya oväntade uppgifter med föremål från allehanda tidsperioder som låg utanför det normala arbetet. Framför allt så har det även varit roligt att arbeta med just historiskt material tillsammans med andra studenter och forskare från andra inriktningar. Tillskillnad från när man har ett kortare grupparbete i andra studier är praktiken väldigt rolig för man arbetar närmare sina medstudenter under längre tid och får det väldigt roligt som grupp.

Praktikantporträtt - Ellen Ivarsson och Lina Sjöblom

Utbildningsprogram: Kandidatprogrammet i arkeologi och antik historia, med inriktning arkeologi respektive osteologi.

Vad har ni lärt er? Kanske det vi tagit mest lärdom från under och efter vår praktikperiod var hur det arkeologiska arbetet ser ut efter det att fältarbetet är klart. Genom att vi fått tagit del av dokumentationen från Valsgärde båtgrav 5 som grävdes ut under först halvan av 1900-talet, har vi förstått vikten med tydlig dokumentation och strukturerad fyndhantering. Dessutom har det varit häftigt att få se hur äldre utgrävningsmaterial i vissa fall omarbetas och omtolkas in i en digital era med dokumentation i databas, fotografering av fynd samt hur viktigt det är att uppmärksamma detaljer, både i ord och i bild. Det var också väldigt roligt och lärorikt att få hjälpa till att plocka ner Valsgärde-utställningen inför kommande renovering av muséet. Vi har fått chansen träffa andra forskare bygga upp vårt nätverk. Nu vet vi vad vi vill göra i framtiden!

Vad har varit roligast med praktiken? Allt! Men mest värdefullt har varit att vi båda blivit så involverade i projektet med Valsgärde, och att vår handledare har gjort oss delaktiga och uppmuntrat vår nyfikenhet. Vi har sedan dag ett blivit behandlade som anställda snarare än praktikanter, och det har tvingat oss att ta ansvar och jobba självständigt. Arbetet har varit väldigt hands-on, och det passar oss!

Praktikantporträtt - Cajsa Olausson

Utbildningsprogram: Masterprogram i humaniora med inriktning antikens kultur och samhällsliv, UU.

Vad har du lärt dig? Det är svårt att nämna allt jag har lärt mig då det är så mycket! Jag har främst fått studera den nubiska samlingen, som består av vaser, läderföremål och ben, och jag har lärt mig att hantera och digitalisera materialet.

Vad har varit roligast under praktiken? Det roligaste har varit att få vara med under nerpackning av utställningen Medelhavet och Nildalen. Det var väldigt kul att få hantera och studera föremål på så nära håll och jag vet numera hur en mumie luktar!