Samlingsmagasinen - hela universitetets samlingar

Gustavianum förvaltar en stor del av Uppsala universitets kulturarv. Vi ansvarar för konst, mynt, arkeologi – både nordisk och klassisk – liksom för vetenskapshistoria och allmän historia. Eftersom Gustavianums samlingar är så omfattande är de indelade i tre samlingsmagasin: Gustavianums historiska samlingar, Uppsala universitets konstsamlingar och Uppsala universitets Myntkabinett.

Skulle du vilja praktisera hos oss eller ta hit dina studenter? Besöka oss för ett forskningsarbete eller uppsatsskrivning? Tveka inte då, utan kontakta oss!

Gustavianums historiska samlingar: historiccollections@gustavianum.uu.se.
Uppsala universitets konstsamlingar: artcollections@gustavianum.uu.se
Uppsala universitets myntkabinett: coincabinet@gustavianum.uu.se 

Senast uppdaterad: 2021-10-28