Museets öppettider

Tisdag-söndag: kl 11-16

Öppettider under
Helgdagar 2015

Vårprogram 2015


Hjälp oss bevara konstskatten

Följ oss på Facebook

Museum Gustavianum

Museum Gustavianum är inrymt i Uppsala universitets äldsta bevarade byggnad med den Anatomiska teatern på taket. I museet visas det Augsburgska konstskåpet, vikingatida fynd, universitetets historia, mumier och mycket mer.

Museum Gustavianum är ett av Uppsala universitets museer. I våra fasta utställningar finns delar av samlingarna som Uppsala universitet samlat på sig sedan grundandet 1477. Allt från mumier och vikingasvärd till konst och antika mynt. Du hittar också instrument och andra typer av föremål som berättar om Uppsala universitets historia. Högst upp i huset finns den anatomiska teatern som byggdes på 1660-talet för dissektioner inför publik. 


Vad samlar du på? En eftermiddag om samlande och samlare

Att samla på något gör de flesta av oss. Men vad och varför? Vill man ha en samling eller är det bara samlan­det i sig som är spännande? Etnologer, konstvetare och myntsamlare berättar om samlandets drivkrafter och om några kända samlare genom historien.

30 maj klockan 13 till 16

Plats: Myntkabinettet i universitetshuset

Läs mer


Kraniesamlingen vid Uppsala universitetGips kranier

I en debattartikel i Dagens Nyheter har Historiska museets forskningschef Fredrik Svanberg skrivit om kraniesamlingar och anatomihistoria vid svenska universitet, där han efterfrågar mer dokumentation och forskning:
http://www.dn.se/debatt/lat-kranierna-sprida-ljus-over-sveriges-morka-historia-1/ 

Det är bra att de här samlingarna återigen uppmärksammas. Uppsala universitet har satsat stora resurser på att dokumentera materialet, som överfördes från Institutionen för medicinsk cellbiologi (f.d. Anatomen) till Gustavianum för några år sedan. Vi har numera bra ordning på den här samlingen, som är helt inventerad och digitaliserad. I enlighet med vårt uppdrag från universitetet ser vi alla våra samlingar som en infrastruktur för forskning och undervisning, som man efter ansökan kan arbeta med i vårt samlingsarkiv på Villavägen. Men vi har utarbetat tydliga riktlinjer för handhavandet av mänskliga kvarlevor, där vi iakttar de etiska förhållningsregler som det internationella museiorganet ICOM fastställt. Läs mer om våra historiska samlingar och om de etiska riktlinjerna under rubriken ”Samlingar”.


Konferera

Museibutiken

Konferera

För det lilla eller
stora mötet går
det bra att hyra
lokal i Museum Gustavianum

Läs mer om
våra lokaler
 

I butiken finns ett
brett utbud av
varor med
anknytning till museets samlingar

Läs mer om
utbudet i butiken
 

Museibutiken

Uppsala universitets myntkabinett

Till Museum Gustavianum hör också Uppsala universitets myntkabinett som du hittar i Uppsala universitets huvudbyggnad.

Uppsala universitets konstsamlingar

Till Museum Gustavianum hör också Uppsala universitets konstsamlingar. Delar av konstsamlingen finns utställda på Uppsala konstmuseum.